Bine ati venit !

 

               Comuna C.A. Rosetti este o localitate din județul Buzău, situată în sud-estul acestuia, la limita cu județul Brăila. Comuna este formată din șase sate: Bălteni, Bâlhacu, C.A. Rosetti, Cotu Ciorii, Lunca și Vizireni. Reședința comunei este satul C.A. Rosetti, care îi dă și numele.

Comuna se află în Câmpia Bărăganului, pe malul drept al râului Buzău, care o străbate de la nord la sud. Relieful este plat, cu soluri fertile. Pe cursul râului se găsesc și câteva lacuri de acumulare, cum ar fi Lacul C.A. Rosetti și Lacul Vizireni. Clima este temperat-continentală, cu veri călduroase și ierni reci.

Comuna are o istorie îndelungată, fiind atestată documentar pentru prima dată în anul 1595 sub numele de Cotu Ciorii. Numele actual al comunei a fost adoptat în perioada comunistă în anul 1925, după numele politicianului liberal Constantin Alexandru Rosetti, care avea o moșie în zonă. În 1968, comuna a fost arondată județului Buzău, când a căpătat actuala componență. Localitatea a fost martora unor evenimente istorice importante, cum ar fi Răscoala de la 1907 sau Primul Război Mondial.

Comuna C.A. Rosetti are o suprafață de 157,88 km2 și o populație de 4.598 de locuitori la recensământul din 2011. Densitatea populației este de 29,13 locuitori/km2. Majoritatea locuitorilor sunt români (94,56%), iar minoritățile sunt reprezentate de ucraineni (1,67%) și alte etnii (0,97%). Pentru 2.8% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (94,26%), iar restul aparțin altor religii sau nu au declarat-o.

Comuna C.A. Rosetti este o localitate cu tradiții și obiceiuri specifice zonei de câmpie, cu oameni harnici și ospitalieri. Comuna dispune de o primărie, un cămin cultural, o bibliotecă publică, două școli generale, trei grădinițe și cinci biserici ortodoxe. Principalele ocupații ale locuitorilor sunt agricultura și creșterea animalelor.

Comuna are o organizare administrativă compusă dintr-un primar, un viceprimar și un consiliu local format din 13 consilieri. Primarul actual al comunei este Crăciun Costel, din partea Partidului Pro România.

Relieful comunei este predominant plan, cu o altitudine medie de 50 m. Comuna este traversată de râul Buzău și de mai multe canale de irigații. Clima este temperat-continentală, cu veri călduroase și ierni reci. Precipitațiile sunt reduse, iar vegetația este formată din culturi agricole și pajiști.

Comuna are o economie bazată pe agricultură și creșterea animalelor. Principalele culturi sunt grâul, porumbul, floarea-soarelui și sfecla de zahăr. Comuna dispune de o rețea de drumuri comunale asfaltate și neasfaltate, care o leagă de drumul național DN2B și de orașele Buzău și Brăila. Comuna are și o rețea de transport public formată din microbuze care circulă între satele comunei și între comunele vecine.

Comuna are o viață social-culturală activă, cu mai multe instituții și manifestări locale. Comuna are două școli generale, două grădinițe, două biblioteci, un dispensar medical, un oficiu poștal și șase biserici ortodoxe. Printre evenimentele tradiționale se numără Ziua comunei (24 iunie), Festivalul folcloric „Cotu Ciorii” (august) și Târgul de toamnă (octombrie)